Privacybeleid

Introductie

Promo2000 Racing is onderdeel van Promo2000, gevestigd aan Scheepswerfstraat 28, 9501 NR te Stadskanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van Promo2000 zijn als volgt:

Het webadres van Promo2000 is: www.promo2000.nl.

Het postadres van Promo2000 is: Scheepswerfstraat 28, 9501 NR, Stadskanaal.

Bart Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van Promo2000. Hij is te bereiken via het e-mailadres info@promo2000.nl.

Persoonsgegevens verwerkt door Promo2000

Promo2000verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van Promo2000 of omdat u deze gegevens zelf aan Promo2000 heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Promo2000 verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • IP-adres

Gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Promo2000 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Het is voor Promo2000 niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat Promo2000 onverhoopt en zonder toestemming van een ouder of voogd persoonsgegevens heeft verzameld over een websitebezoeker die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@promo2000.nl zodat Promo2000 deze gegevens kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Promo2000 uw persoonsgegevens

Promo2000 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor service doeleinden
  • Om producten aan u te kunnen leveren
  • Promo2000 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de inrichting van de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Promo2000 verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang Promo2000 persoonsgegevens bewaart

Promo2000 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens nadat de gegevens bij Promo2000 bekend zijn geworden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Promo2000 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Promo2000 sluit Promo2000 een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bart Koster is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking binnen Promo2000.

Cookies en/of vergelijkbare technieken die Promo2000 gebruikt

Promo2000 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het (eerste) bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Promo2000 gebruikt ten eerste cookies met een technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast heeft Promo2000 ook cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat Promo2000 in staat is gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Promo2000 u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser te resetten zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Promo2000. Dat betekent dat u bij Promo2000 een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Promo2000 van u heeft naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@promo2000.nl. Om te controleren of het verzoek door u is gedaan, verzoekt Promo2000 u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Promo2000 verzoekt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wil Promo2000 u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Promo2000 uw persoonsgegevens beschermt

Promo2000 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk krijgt dat uw gegevens ondanks deze maatregelen niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op met Promo2000 via info@promo2000.nl. 

© Promo2000, versie januari 2023

Door op "Accepteer" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat. Zo kunnen we de navigatie op de site verbeteren en onze marketinginspanningen optimaliseren. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.